ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Tectona sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ VERBENACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Tectona sp.
 
  ชื่อไทย มะขี้ฮอก
 
  ชื่อท้องถิ่น มะขี้ฮอก
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือยืนต้นขนาดย่อม สูงถึง 4 เมตร กิ่งก้านมีขนสั้นบริเวณปลายกิ่ง ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-4 ซม. ยาว 3-8 ซม. ท้องใบมีขนบางๆ โคนใบแหลม ปลายแหลม ดอกช่อแยกแขนง ออกปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง มี 5 กลีบ เกสรเพศผู้จำนวนมาก
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นพืชสมุนไพร ใช้รากเข้ายาขางหลวง ลำต้นและใบต้มน้ำดื่มแก้สรรพพิษ
 
  อ้างอิง
อัปสร และคณะ.2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง.396 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง