ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Asparagus sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ ASPARAGACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Asparagus sp.
 
  ชื่อไทย ผักชีช้าง
 
  ชื่อท้องถิ่น ผักชีช้าง
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ผักชีช้างเป็นไม้ล้มลุก ลำต้นและใบอวบน้ำ ลำต้นมีขนสีขาว และต้นอ่อนออกเป็นหน่อ แทงทะลุออกมาจากโคนต้น บริเวณข้อมีกิ่งแตกแขนงรอบข้อและกิ่งนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวลักษณะแบน ทำหน้าที่แทนใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกช่อกระจะ ออกที่ซอกกิ่ง ดอกย่อยสีขาว แยกเป็น 2 วง วงนอก 3 กลีบ วงใน 3 กลีบ รังไข่ทรงกลม 3 พู่ ผลสด สีแดงหรือแดงงอมม่วง
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นพืชอาหารและสมุนไพร ชาวบ้านใช้ยอดสดกินกับน้ำพริก หรือลาบ ใช้ทุบทาจมูกเป็นยาแก้คัดจมูก หรือพอกศีรษะเป็นยาแก้หวัด
 
  อ้างอิง
อัปสร และคณะ.2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง.396 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง