ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Curcuma rhomba Mood & K.Larsen
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ ZINGIBERACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma rhomba Mood & K.Larsen
 
  ชื่อไทย ดอกอากีบ
 
  ชื่อท้องถิ่น ดอกอากีบ
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นพืชล้มลุก ไม่มีลำต้นบนดิน มีเหง้าใต้ดิน อวบน้ำ ตรงกลางพองกว้างกว่าส่วนหัวและท้าย ใบเดี่ยวเรียงสลับในระนาบเดียวกัน รูปขอบขนานแกมรูปไข่ กว้าง 4.5-10 ซม. ยาว15-30 ซม.ตรงกลางด้านในของก้านใบ มีร่องลึก ช่อดอกออกแทรกอยู่ระหว่างกาบใบที่โคนต้น กลีบดอกย่อยสีขาวเป็นหลอด พองเป็นกระเปาะ และปากเปิด ส่วนปากกลีบดอกที่เปิดมีแถบสีเหลือง 1 แถบ ตรงกลาง
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นพืชอาหาร ใช้ดอกประกอบอาหาร เช่น แกงใส่หน่อไม้ และใช้ลวกกินกับน้ำพริก
 
  อ้างอิง
อัปสร และคณะ.2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง.396 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง