ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Sugar palm
Sugar palm
Arenga pinnata (Wurmb) Merr.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Arecaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Arenga pinnata (Wurmb) Merr.
 
  ชื่อไทย ตาว, ต๋าว, ลูกชิด
 
  ชื่อท้องถิ่น ต๋งล้าง(ม้ง), ต่าว(เมี่ยน,ขมุ,ไทลื้อ,คนเมือง), หมึ่กล่าง(ลั้วะ), ต่ะดึ๊(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ต๋าวเป็นไม้ยืนต้นอายุยืน เป็นพืชขนาดใหญ่ตระกูลปาล์ม
 
  ใบ ใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ รูปขอบขนาน ปลายมนและแหลม โคนใบรูปเงี่ยงใบหอก ขอบเรียบ ผิวหนา หลังใบสีอ่อน
 
  ดอก ช่อดอกเชิงลดขนาดใหญ่ออกตามซอกใบห้อยยาวลงได้มากกว่า 2 เมตร
 
  ผล ผลกลุ่มรูปไข่สีเขียว ผลแก่สีเหลืองและดำ เมล็ดสีขาวขุ่น ลักษณะนิ่มและอ่อน แต่ละผลมี 2-3 เมล็ด ต้นต๋าวให้ผลช่วงอายุ 15-20 ปี ส่วนใหญ่ให้ผลครั้งเดียว มากที่สุดไม่เกิน 4 ครั้ง
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - หน่ออ่อนและเนื้อในเมล็ดกินได้ (เมล็ดขัดเหลือ endosperms จำหน่ายเป็นลูกชิด)(ม้ง)
แกนในลำต้นอ่อน ประกอบอาหารเช่น แกง, เนื้อในเมล็ด ต้มหรือเชื่อมรับประทานเป็นของหวาน(เมี่ยน)
ยอดอ่อน นึ่งกินเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือนำไปแกง(ลั้วะ)
แกนในลำต้น นำไปประกอบอาหารเช่น แกงใส่ไก่ หรือหมู (ขมุ,ไทลื้อ)
หน่ออ่อน และเนื้อข้างในลำต้น ใช้ประกอบอาหาร เช่น แกง หรือใส่ข้าวเบือน(กะเหรี่ยงเชียงใหม่)
เนื้อในเมล็ด นำมาเชื่อมรับประทานเป็นของหวาน, แกนใน ลำต้นอ่อน ใช้ประกอบอาหาร เช่น แกง(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
เกรียงไกรและคณะ. 2551. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 190 หน้า
 
  สภาพนิเวศ ขึ้นตามป่าที่มีความชื้นสูง ริมแม่น้ำลำธาร ตามโขดหิน
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง