ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Artemisia sp.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ ASTERACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Artemisia sp.
 
  ชื่อไทย ผักขี้เมา
 
  ชื่อท้องถิ่น ผักขี้เมา
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ล้มลุกสูงถึง 1.5 เมตร โคนต้นมีราก ใบเดี่ยว เรียงสลับถี่ รูปไข่หรือรูปหอก ขอบใบหยักเว้า ลึกเป็นพู คล้ายใบประกอบ ช่อดอกแยกแขนง ช่อย่อยเป็นกระจุกกลม ออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง มีชั้นใบประดับ กลีบดอกสีเหลืองอ่อน ผลแห้ง ไม่แตก เมล็ดรูปขอบขนานหรือรูปไข่ ผิวเกลี้ยง
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นพืชสมุนไพร ใช้ใบขยี้ดมแก้หน้ามืดตาลาย แก้เมาหัว(เวียนศีรษะ)
 
  อ้างอิง
อัปสร และคณะ.2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง.396 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ ชอบดินร่วนปนทราย อากาศชื้นปานกลาง ที่มีแสงแดดรำไร
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง