ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Custard apple, Sugar apple, Bullock���s heart
Custard apple, Sugar apple, Bullock’s heart
Annona reticulate L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ ANNONACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Annona reticulate L.
 
  ชื่อไทย น้อยโหน่ง
 
  ชื่อท้องถิ่น จันท้า
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 6-7 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 4-6 ซม. ยาว 12-15 ซม. ดอกเดี่ยวหรือออกเป็นกระจุก 2-3 ดอก กลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว ค่อนข้างหนา ผลเป็นผลกลุ่มเชื่อมรวมกันเป็นผลเดียว รูปร่างค่อนข้างกลมหรือคล้ายรูปหัวใจ เมื่อสุกมีสีแดงคล้ำ
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ -
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ เป็นพืชอาหาร ใช้ผลสุกรับประทานเป็นผลไม้
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง