ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Custard apple, Sugar apple, Bullock’s heart
Custard apple, Sugar apple, Bullock’s heart
Annona reticulate L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ ANNONACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Annona reticulate L.
 
  ชื่อไทย น้อยโหน่ง
 
  ชื่อท้องถิ่น จันท้า
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 6-7 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 4-6 ซม. ยาว 12-15 ซม. ดอกเดี่ยวหรือออกเป็นกระจุก 2-3 ดอก กลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว ค่อนข้างหนา ผลเป็นผลกลุ่มเชื่อมรวมกันเป็นผลเดียว รูปร่างค่อนข้างกลมหรือคล้ายรูปหัวใจ เมื่อสุกมีสีแดงคล้ำ
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ -
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ เป็นพืชอาหาร ใช้ผลสุกรับประทานเป็นผลไม้
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง