ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Phyllanthus reticulatus Poir.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ EUPHORBIACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus reticulatus Poir.
 
  ชื่อไทย ก้างปลาเครือ
 
  ชื่อท้องถิ่น เกล็ดปลาน้อย
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เกล็ดปลาน้อยเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม ยอดอ่อนสีน้ำตาล ใบเดี่ยว รูปไข่และรี ขนาดใบกว้าง 2-3 ซม. ยาว 3-4 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ผิวใบเรียบและมันเล็กน้อย หลังใบสีอ่อนกว่าท้องใบ ก้านใบสั้น 0.1-0.2 ซม. โคนก้านใบมีหูใบ 3 อัน ดอกเดี่ยวสีเหลืองอ่อนขนาดเล็ก ออกตามซอกใบ ผลเดี่ยว เป็นสดรูปทรงกลม สีแดง เมื่อสุกสีม่วงเข้ม
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นพืชอาหารและพืชสมุนไพร ยอดอ่อนนำไปประกอบอาหารประเภทแกง เช่น แกงคั่ว แกงแค ใบนำไปต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้ไข้ แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
 
  อ้างอิง อัปสร และคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. 394 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ พบได้ทั่วไปทุกภาคในประเทศไทย ชอบดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี มีแสงแดดปานกลาง
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง