ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Areca palm, Betelnut palm
Areca palm, Betelnut palm
Areca catechu L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Arecaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Areca catechu L.
 
  ชื่อไทย หมาก
 
  ชื่อท้องถิ่น เบล่หม่าโม่(ปะหล่อง), หมาก(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลดิบ ตากแห้งเคี้ยวกับพลู(ปะหล่อง)
- แก่นไม้ ต้มกับน้ำ ใช้ย้อมผ้า ให้สีเลือดหมู(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง