ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Colocasia sp.1
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ ARACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia sp.1
 
  ชื่อไทย เผือกอ้อย
 
  ชื่อท้องถิ่น เผือกอ้อย
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ พืชหัวใต้ดินสะสมอาหารที่เกิดจากการสะสมอาหารของลำต้นใต้ดิน ใบรูปหัวใจขนาดใบกว้าง 20-30 เซนติเมตร ยาว 35-45 เซนติเมตร ก้านใบสีเขียวอ่อน ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่น ปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อ สีขาวครีมถึงเหลือง ผลมีขนาดเล็ก เกาะเป็นกลุ่มอยู่ในก้านดอกเดียวกัน เนื้อผลอวบน้ำ เมื่อแก่มีสีน้ำตาลดำ ภายในจะมีเมล็ดเล็กๆ จำนวนมาก
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ หัวกินเป็นอาหาร (เป็นเผือกพื้นบ้านแถบอุบล เป็นลำงอกพ้นดิน ต่างจากเผือกทั่วไป งอกเป็นลำคล้ายต้นอ้อย แต่ลำทั้งต้นเป็นเนื้อเผือก)
 
  อ้างอิง -
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง