ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Curculigo latifolia Dryand. var. latifolia
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Hypoxidaceac
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Curculigo latifolia Dryand. var. latifolia
 
  ชื่อไทย ว่านสากเหล็ก
 
  ชื่อท้องถิ่น จ๊าลาน, มะพร้าวนกคุ่ม
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้ล้มลุก ทุกส่วนมีขน ใบเดี่ยว เกิดจากรากรูปวงรีถึงรูปวงรีกว้าง กว้าง
5-10 เซนติเมตร ยาว 30-100 เซนติเมตร ก้านใบยาว ดอกช่อออกเป็นกระจุกแน่นรูปทรงกระบอกถึง
ทรงรูปไข่ กว้าง และยาว 2-6 เซนติเมตร ใบประดับสีเขียว ยาว 1-6 เซนติเมตร กลีบรวมสีเหลืองมี 6
กลีบ มีขน โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว 8-40 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็นแฉก 6 แฉก ยาว 8-12
มิลลิเมตร ผลสดไม่แตก สีขาวถึงเขียว ยาว 10-25 มิลลิเมตร ปลายเป็นจะงอย
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - หัว แก้มดลูกพิการ ทำให้เนื้องอกในมดลูกฝ่อ แก้กระบังลมพลัด แก้มดลูกอักเสบทำให้มดลูกเข้าอู่ แก้ช้ำใน แก้ริดสีดวงทวารหนัก
 
  อ้างอิง -
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง