ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ไพล
ไพล
Zingiber sp.7
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Zingiberaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber sp.7
 
  ชื่อไทย ไพล
 
  ชื่อท้องถิ่น หม่ะสะล่าง(ปะหล่อง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เหง้า เป็นส่วนประกอบในยาต้มให้สตรีหลังคลอดอาบเพื่อช่วยให้ฟื้นตัวเร็วหรือเป็นส่วนประกอบในยาประคบแก้อาการปวดเมื่อยร่วมกับหญ้าเอ็นยืด และเปลือกต้นเพกา(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง