ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะจำ
มะจำ
Ardisia amherstiana A.DC. var. amherstiana
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Primulaceae (Myrsinaceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ardisia amherstiana A.DC. var. amherstiana
 
  ชื่อไทย มะจำ
 
  ชื่อท้องถิ่น ผักจ้ำ(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 1-3 เมตร กิ่งอ่อน เป็นสันสีเหลี่ยมมน มีขนสั้นปะปนอยู่กับขนยาว ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปวงรีแคบถึงรูปขอบขนานแกมวงรี หรือรูปใบหอกกลับ กว้าง 2.5-5.5 เซนติเมตร ยาว 7-16 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบหรือเกือบเรียบ แผ่นใบมีจุดโปร่งแสงจำนวนมาก ดอกช่อเชิงหลั่นออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมาก ก้านช่อดอก ยาว 1.5-3.5 เซนติเมตร ก้านดอกย่อยยาว 10-15 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงยาว 3-3.5 มิลลิเมตร เชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉกลึก รูปวงรีแกมรูปไข่ถึงรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ด้านนอกมีขน มีจุดสีม่วงและดำ กลีบดอกสีชมพู ถึงม่วง ยาว 6-7
มิลลิเมตร เชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้นๆ ปลายแยกเป็นแฉกรูปวงรี กว้างประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ปลายมน มีจุดโปร่งแสงสีดำหรือม่วง ผลสดรูปทรงกลม กว้างประมาณ 5 มิลลิเมตร มีเมล็ดแข็งเมล็ดเดียว
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - รากแก้ช้ำใน ขับเสมหะและโลหิต ถ่ายอุจจาระที่เป็นก้อนแข็ง ถ่ายเส้นเอ็น
- ราก ทุบแล้วต้ม ใช้ย้อมผ้า ให้สีม่วง(คนเมือง)
- เนื้อไม้ ตากจนแห้ง สับเป็นชิ้นเล็กๆ ใช้เป็นไส้บุหรี่ขี้โย(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง