ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Peanut, Groundnut, Monkeynut
Peanut, Groundnut, Monkeynut
Arachis hypogaea L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Papilionaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Arachis hypogaea L.
 
  ชื่อไทย ถั่วดิน, ถั่วยี่สง, ถั่วลิสง
 
  ชื่อท้องถิ่น เหลาพั้วสิ้ง(ม้ง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ทั้งต้น ตากแห้งแล้วใช้เป็นอาหารวัว(ถ้ำเวียงแก)(ม้ง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง