ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Walsura robusta Roxb.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ MELIACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Walsura robusta Roxb.
 
  ชื่อไทย กัดลิ้นลิง
 
  ชื่อท้องถิ่น -
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ต้น สูงได้ถึง 25 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างกลม ลำต้นเปลาตรง เปลือกนอกเรียบ สีน้ำตาล มีช่องระบายอากาศจำนวนมาก ใบ เป็นประกอบรูปขนนกปลายคี่ แกนใบยาว 8–12 ซม. ใบย่อย 3–5 ใบ แผ่นใบย่อยรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน ถึงรูปรี มักเบี้ยว กว้าง 4–5.7 ซม. ยาว 11–15 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนมน ถึงแหลมกว้าง เส้นแขนงใบย่อย 4–5 คู่ ผิวใบเกลี้ยง ก้านใบย่อย ยาว 1–3(–4.5) ซม. ใบย่อยที่ปลายมีก้านใบยาวกว่าใบย่อยอื่น ดอก เล็ก สีเหลืองนวล ออกเป็นช่อแยกแขนงตามง่ามใบ ยาวประมาณ 3–6 ซม. ผล ค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. เมื่อสุกสีเหลือง เมล็ดมีเยื่อหุ้มสีน้ำตาลแดง
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อผลสุกกินได้มีรสหวาน
- ลำต้นใช้ก่อสร้าง ทำฟืน
 
  อ้างอิง -
 
  สภาพนิเวศ พบได้ในป่าดิบ
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง