ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Schefflera clarkeana Craib
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ ARALIACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Schefflera clarkeana Craib
 
  ชื่อไทย นิ้วมือพระนารายณ์
 
  ชื่อท้องถิ่น ต้างต้น
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้เลื้อยมีเนื้อไม้ อายุหลายปี
 
  ใบ ใบเป็นใบประกอบแบบฝ่ามือ เรียงแบบสลับ ก้านใบยาว มี 5-6 ใบย่อย รูป รียาว ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ฐานใบมน เนื้อใบค่อนข้างหนา ผิวใบเรียบเป็นมัน
 
  ดอก ช่อดอกออกที่ปลายยอด
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ ผลอ่อน กินเป็นผัก
 
  อ้างอิง -
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง