ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Cephalostachyum virgatun Kurz
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ GRAMINEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Cephalostachyum virgatun Kurz
 
  ชื่อไทย ไผ่เฮี๊ยะ
 
  ชื่อท้องถิ่น ไผ่เฮี๊ยะ
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไผ่ขนาดกลาง ลำเรียว เปลาตรง สูงประมาณ 6-12 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-10 ซ.ม. ปล้องยาวประมาณ 50-70 ซ.ม. เนื้อลำบาง ข้อเรียบเห็นได้ชัดเจน มีกิ่งเล็กน้อย กาบหุ้มลำข้างนอกมีขนสีทองปกคลุมหนาแน่น ครีบของกาบแคบ โคนหยักเป็นใบโพธิ์กว้าง ปลายเรียวแหลม
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ -
 
  อ้างอิง -
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง