ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Kaempferia galanga Linn.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ ZINGIBERACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Kaempferia galanga Linn.
 
  ชื่อไทย ว่านเปราะหอม
 
  ชื่อท้องถิ่น ว่านหอม
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ใบเดี่ยว แทงออกจากเหง้า แผ่ราบไปบนดิน ท้องใบมีขน เนื้อค่อนข้างหนา ช่อดอก ออกตรงกลางระหว่างใบ สีขาวแต้มม่วง ผลเป็นผลแห้ง แตกได้
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นพืชอาหารและสมุนไพร ใช้ใบกินเป็นผักกับน้ำพริกและลาบ ใช้เหง้ากินสดขับลมในลำไส้ ตำพอกศีรษะเด็กแก้หวัดคัดจมูก ต้มน้ำดื่มขับโลหิตเสียของสตรี รักษาเลือดเจือด้วยลมพิษ ใช้ใบและเหง้าคั้นน้ำป้ายคอแก้เจ็บคอ ใช้ดอกในพิธีกรรมรักษาเด็กที่มีอาการนอนสะดุ้งผวาตาเหลือก
 
  อ้างอิง อัปสร และคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 396 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ พบทั่วไปในป่าดิบชื้น ชอบดินร่วน ระบายน้ำมี มีความชื้น
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง