ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Butterfly tree, Orchid tree, Purple bauhinia
Butterfly tree, Orchid tree, Purple bauhinia
Bauhinia purpurea L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia purpurea L.
 
  ชื่อไทย ชงโค
 
  ชื่อท้องถิ่น เสี้ยวส้มดอกม่วง
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นผลัดใบขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แยกเป็น 2 แฉกลึก คล้ายใบติดกันหรือใบแฝด กว้าง 8-16 ซม. ยาว 10-14 ซม. ผิวใบด้านล่างมีเส้นใบนูน ช่อดอกออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง จำนวนดอกย่อย 6-10 ดอก สีชมพูอมม่วงหรือสีม่วงสดคล้ายกล้วยไม้ มีกลีบดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 3 อัน ขนาดไม่เท่ากัน กลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน ผลเป็นฝักแบน รูปขอบขนาน ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่จะแห้งและแตก
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นพืชอาหารและสมุนไพร ใช้ยอดอ่อนใส่แกงหน่อไม้ ใช้ใบตำละเอียดพอกรักษาฝี ต้มน้ำดื่มแก้ไอ ใช้เปลือกต้มน้ำดื่มแก้บิด แก้ท้องร่วง แก้ท้องเสีย ใช้ดอกต้มน้ำดื่มแก้ไข้ เป็นยาระบาย ใช้รากต้มน้ำดื่มเป็นยาขับลม
แหล่งที่พบ : พบทั่วไปในชุมชนและในป่ารอบชุมชน
 
  อ้างอิง อัปสร และคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 396 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ พบในป่าเบญจพรรณ ตามถนนสองข้างทางทั่วไป ปลูกเลี้ยงง่าย เติบโตได้ในดินทั่วไป ที่มีความชื้นปานกลาง แสงแดดเต็มวัน
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง