ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Neem tree, Siamses neem tree
Neem tree, Siamses neem tree
Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis Valeton
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ MELIACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis Valeton
 
  ชื่อไทย สะเดาบ้าน
 
  ชื่อท้องถิ่น สะเลียม
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ยืนต้น สูง 5-10 เมตร ทุกส่วนมีรสขม ยอดอ่อนที่แตกใหม่มีสีน้ำตาลแดง เปลือกต้นสีเทาแตกเป็นร่อง ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ใบย่อยรูปใบหอก กว้าง 3-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. ขอบใบหยักฟันเลื่อย ฐานใบไม่เท่ากัน ช่อดอก ออกที่ปลายกิ่งขณะกำลังแตกใบอ่อน กลีบดอกสีขาว ผลเป็นผลสด รูปรี มี 1 เมล็ด
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นพืชอาหาร สมุนไพร และพืชใช้สอย ใช้ยอดอ่อนและช่อดอกอ่อนกินเป็นผักสดหรือลวกกินกับน้ำพริก ลาบ แกงหน่อไม้ หรือแกงบอน ใช้รากผสมในตำรับยารักษาโรคกระเพาะ ใช้ผลต้มน้ำนำไปพ่นต้นไม้เพื่อปราบศัตรูพืช ใช้ใบแก่ย้อมผ้าฝ้าย ให้สีเขียว
 
  อ้างอิง อัปสร และคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 396 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ พบในป่าเบญจพรรณและป่าแดงทั่วไป ปะปนกับไม้ใหญ่ เติบโตได้ในที่ค่อนข้างแห้งแล้งและเป็นพันธุ์ไม้เบิกนำได้ดี
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง