ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Glochidion wallichianum Müll. Arg.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ EUPHORBIACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Glochidion wallichianum Müll. Arg.
 
  ชื่อไทย มันปู
 
  ชื่อท้องถิ่น ไค้มันปลา
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไค้มันปลาเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เนื้อไม้แข้ง เปลือกต้นหลุดลอกเป็นสะเก็ดเล็กๆ ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนานแกมรูปรี ยอดอ่อนสีม่วงหรือแดงระเรื่อ ดอกเป็นช่อออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด สีเหลืองหรือส้ม ผลกลมแห้ง หยักเว้าเป็นพู 5-6 พู ผลแก่สีแดงสด ภายในมีเมล็ดสีดำ
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ ยอดอ่อนออกช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน รสหวานมัน กินเป็นผักสดกับน้ำพริกและลาบ
 
  อ้างอิง เกรียงไกรและคณะ. 2551. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 190 หน้า
 
  สภาพนิเวศ ขึ้นในป่าธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง