ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Ostodes paniculata Blume var. paniculata
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ EUPHORBIACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ostodes paniculata Blume var. paniculata
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น บ่าขางดง มะคังดง
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ บ่าขางดงเป็นไม้ยืนไม่ผลัดใบขนาดเล็ก ตามเปลือกลำต้นมีรูระบายอากาศอยู่ทั่วไป ใบเดี่ยวเวียนสลับ รูปไข่หรือรูปไข่แกมรูปหอก โคนใบมนหรือเว้าเล็กน้อย ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบหยัก ก้านใบยาวเรียว ดอกเป็นช่อแยกแขนงยาว ห้อยลงตามกิ่ง ผลทรงกลมมี 3 พู สีน้ำตาล ตามผิวมีขนอ่อนปกคลุม ก้านผลยาว ทําให้ผลห้อยระย้าจากกิ่งก้าน
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ ผลของบ่าขางดงนำมาต้มน้ำดื่ม เป็นยาถ่าย ยาระบาย
 
  อ้างอิง เกรียงไกรและคณะ. 2551. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 190 หน้า
 
  สภาพนิเวศ ขึ้นตามป่าดิบเขาและป่่าฟื้นสภาพทางภาคเหนือ ที่ระดับความสู ง 400-1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง