ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Guava
Guava
Psidium guajava Linn.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ MYRTACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Psidium guajava Linn.
 
  ชื่อไทย ฝรั่ง, ฝรั่งขี้นก
 
  ชื่อท้องถิ่น บ่าก้วยกา ฝรั่งขี้นก มะก้วย มะมั่น มะกา มะจีน (ภาคเหนือ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ฝรั่งขี้นกเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เปลือกเรียบเป็นมัน สีเขียวปนน้ำตาล ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีแกมรูปขอบขนาน ดอกเป็นช่อออกตามซอกใบ มีดอกย่อย 3-5 ดอก สีขาว ผลทรงกลมหรือรูปไข่ ผิวเรียบ เนื้อแข็ง เมื่อสุกจะมีสีเหลือง เนื้อนุ่ม เมล็ดกลมและแข็ง
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ ผลสุกกินเป็นผลไม้ ส่วนใบใช้เป็นสมุนไพร โดยนำใบ 1 กำมือมาตัดโคนใบและปลายใบ จากนั้นนำมาต้มให้เด็กดื่ม แก้อาการท้องเสีย
 
  อ้างอิง เกรียงไกรและคณะ. 2551. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 190 หน้า
 
  สภาพนิเวศ เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีลักษณะเป็นดินปนทราย
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง