ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา โลด, เหมือดโลด
โลด, เหมือดโลด
Aporosa sp.4
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Euphorbiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Aporosa sp.4
 
  ชื่อไทย โลด, เหมือดโลด
 
  ชื่อท้องถิ่น ลำเมิ้ด,ลำเหมือด,ลำเมี้ยด(ลั้วะ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ใบอ่อน รับประทานสดโดยนำมาห่อเกลือกินแบบเมี่ยง(ลั้วะ)
ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือกินกับข้าว(ลั้วะ)
- เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน(ลั้วะ)
เนื้อไม้ ใช้ทำสากครกตำข้าว(ลั้วะ)
- ลำต้น ใช้ทำฟืน(ลั้วะ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง