ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Job’s tear
Job’s tear
Coix puellarum Balansa
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ POACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Coix puellarum Balansa
 
  ชื่อไทย เดือย
 
  ชื่อท้องถิ่น มะเดือยหิน
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ล้มลุกตระกูลข้าว อายุปีเดียว ลำต้นเป็นปล้องและกลวง แตกกิ่งเล็กน้อย ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม โคนมน ขอบเรียบ ผิวใบหนาสาก ก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้น มีหูใบสั้น สีเขียว ช่อดอกเชิงลดรวม มีกาบหุ้ม ออกที่ปลายยอด ดอกย่อยเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ต่างดอกกัน ผลกลุ่ม ผลย่อยรูปทรงกลมสีเขียว เมื่อแก่มีสีดำ เปลือกภายนอกแข็ง
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นพืชสมุนไพร ใช้รากต้มน้ำดื่ม และเข้าตำรับยาแก้มะโหก(แก้ริดสีดวงทวาร) แก้นิ่ว แก้ปัสสาวะขัด ใช้เมล็ดเข้าตำรับยาแก้นิ่ว
 
  อ้างอิง อัปสร และคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 396 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ พบปลูกได้ทั่วไป แต่มีมากในภาคเหนือ พบในไร่และสวน ปลูกได้ในดินทุกชนิด ชอบอากาศร้อนชื้น ได้รับแสงแดดเต็มวัน
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง