ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ CHLORANTHACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc.
 
  ชื่อไทย กระดูกไก่
 
  ชื่อท้องถิ่น หอมไก๋
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ หอมไก๋เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นสีเขียว บริเวณข้อโป่งพอง ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปหอกหรือรูปหอกแกมรูปรี โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิวใบเกลี้ยงเป็นมัน ดอกเป็นช่อออกตามยอดหรือปลายกิ่ง ดอกย่อยสีขาวติดเป็นก้อนกลมตามก้านช่อดอก กลิ่นหอม ผลสดสีขาว รูปร่างกลม ภายในมี 1 เมล็ด
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับเนื่องจากมีกลิ่นหอม ส่วนใบอ่อนกินเป็นผักสดกับลาบ
 
  อ้างอิง เกรียงไกรและคณะ. 2551. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 190 หน้า
 
  สภาพนิเวศ ชอบขึ้นตามริมน้ำหรือที่ค่อนข้างชื้นแฉะ
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง