ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Croton oil plant, Purging croton
Croton oil plant, Purging croton
Croton tiglium L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ EUPHORBIACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Croton tiglium L.
 
  ชื่อไทย สลอด
 
  ชื่อท้องถิ่น มะค่าง
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่ม สูง 2-5 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ค่อนข้างใหญ่ กว้าง 4-6 ซม. ยาว 7-12 ซม. สีเขียวอมเหลือง เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง และร่วง ขอบใบหยัก โคนใบกว้าง ปลายแหลม ดอกเป็นช่อ ดอกย่อยขนาดเล็ก ดอกตัวผู้อยู่ด้านบน ดอกตัวเมียอยู่ด้านล่างในช่อดอกเดียวกัน ผลกลมยาวสีเขียวมี 3 พู สุกแก่จัดมีสีเหลืองนวล จะแตกออกเป็น 3 ซีก ภายในมีเมล็ด 3 เมล็ด เมล็ดรูปไข่ ด้านนอกโค้ง ด้านในเป็นสามเหลี่ยม สีน้ำตาล
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นพืชสมุนไพร ใช้เนื้อไม้ต้มน้ำจิบแต่น้อยช่วยขับเหงื่อ ใช้เมล็ดกินเป็นยาถ่ายอย่างแรง(เป็นยาอันตราย)
 
  อ้างอิง อัปสร และคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 396 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ ขึ้นในป่าเต็งรัง และป่าผลัดใบ ทั่วไป ชอบสภาพกลางแจ้ง ขึ้นได้ดีในดินร่วนซุยและมีความชื้นน้อย ไม่ชอบดินแฉะ
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง