ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Periwinkle madagascar, Periwinkle, Vinca, Old
Periwinkle madagascar, Periwinkle, Vinca, Old
Catharanthus roseus (L.) G. Don
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ APOCYNACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Catharanthus roseus (L.) G. Don
 
  ชื่อไทย แพงพวยฝรั่ง
 
  ชื่อท้องถิ่น พังพวยขาว
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน ต้นสูงไม่เกิน 90 ซม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 4-5 ซม. ปลายใบมน โคนสอบ ขอบเรียบ ท้องใบสีเขียวเข้มเป็นมัน หลังใบสีอ่อนกว่าท้องใบ ช่อดอกกระจุก ช่อละ 1-3 ดอก สีชมพูเข้ม ชมพูอ่อน และสีขาว กลางดอกสีชมพูเข้มหรือสีแดง กลีบดอกรูปไข่กลับ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉก ปลายกลีบมีติ่งแหลม ผลแห้งแตกแนวเดียว ทรงกระบอก ขนาดประมาณ 3.75 ซม. จำนวนหลายเมล็ด
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นพืชสมุนไพร ใช้รากและก้านสดต้มน้ำดื่มแก้ปวด บำรุงกำลัง
 
  อ้างอิง อัปสร และคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 396 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ พบทั่วไป ชอบแดดจัด สภาพกลางแจ้ง และชอบน้ำปานกลาง
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง