ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Melientha suavis Pierre
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ OPILIACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Melientha suavis Pierre
 
  ชื่อไทย ผักหวาน
 
  ชื่อท้องถิ่น ผักหวานป่า
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ยืนต้นขนาดย่อม สูง 6-10 เมตร ผิวต้นขาวนวล ใบอ่อนสีเขียวอมเหลือง ใบแก่สีเขียวเข้ม เป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนาน ใบกว้างประมาณ 5 ซม. ยาวประมาณ 12 ซม. ก้านใบสั้น ปลายใบแหลม โคนรูปลิ่ม ขอบเรียบ ผิวใบหนามัน เนื้อกรอบและเปราะ ช่อดอกแยกแขนงออกตามกิ่งและลำต้น ดอกย่อยสีเขียวขนาดเล็ก เป็นตุ่มอัดแน่นเป็นกระจุก ผลเดี่ยวติดกันเป็นพวง รูปกลมรี เมื่อแก่สีเหลืองอมส้ม
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นพืชอาหาร ใช้ยอดอ่อนและผลอ่อนนึ่งกินกับน้ำพริก ใช้แกงใส่ปลาย่าง หรือแกงไข่มดแดง
 
  อ้างอิง อัปสร และคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 396 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ พบทั่วทุกภาคตามป่าผลัดใบดิบแล้ง ชอบดินปนทรายชุ่มชื้น ระบายน้ำดี ไม่มีน้ำขัง มีแสงแดดส่องครึ่งวัน
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง