ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Marsdenia glabra Costantin
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ ASCLEPIADACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Marsdenia glabra Costantin
 
  ชื่อไทย ผักแส้ว
 
  ชื่อท้องถิ่น ผักแส้ว
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้เถา เถากลมขนาดเล็ก สีเขียวและบาง ชอบเลื้อยงอไปมา ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปหอกปนรูปไข่ กว้าง 2.3-4.5 ซม. ยาว 4-12 ซม. ก้านใบสั้น 0.05-2 ซม. ท้องใบสีเขียวเข้มกว่าหลังใบ ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม โคนสอบแหลม ดอกมีรูปร่างคล้ายกระดิ่ง กลีบดอกสีขาว ผลมีขนาดเล็กกว้าง 6 มม. ยาว 5 ซม. เมล็ดมีขนาดเล็ก
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นพืชอาหาร ใช้ยอดและใบอ่อนปรุงอาหารประเภทแกงปลาย่าง จะให้รสขมเล็กน้อย
 
  อ้างอิง อัปสร และคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 396 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ พบในป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ เจริญเติบโตได้ดีในดินที่อุดมสมบูรณ์ บริเวณที่ร่มรำไร ชอบดินชื้น ที่ระบายน้ำดี
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง