ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Para cress, Toothache plant, Spot flower
Para cress, Toothache plant, Spot flower
Spilanthes acmella (Linn.) Murr.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ ASTERACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Spilanthes acmella (Linn.) Murr.
 
  ชื่อไทย ผักคราดหัวแหวน
 
  ชื่อท้องถิ่น ผักเผ็ด
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ล้มลุก สูง 30-40 ซม. ลำต้นค่อนข้างกลม อวบน้ำ อาจมีสีม่วงแดง ต้นทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปสามเหลี่ยม กว้าง 3-4 ซม. ยาว 3-6 ซม. ขอบใบหยักฟันเลื่อย ช่อดอกออกที่ซอกใบ รูปกรวยคว่ำสีเหลืองอ่อน ผลเป็นผลแห้ง รูปไข่
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นพืชอาหาร ใช้ยอดอ่อนและดอกอ่อนลวกกินกับน้ำพริก และใส่แกงแค
 
  อ้างอิง อัปสร และคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 396 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ พบทั่วไปตามดินที่ชื้นแฉะ ชอบขึ้นบริเวณกลางแจ้ง ทั่วไป
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง