ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Phyllanthus urinaria L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ EUPHORBIACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus urinaria L.
 
  ชื่อไทย หญ้าใต้ใบ
 
  ชื่อท้องถิ่น หน่วยใต้ใบ
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ล้มลุก สูง 30-80 ซม. ทุกส่วนมีรสขม ใบเดี่ยว เรียงสลับในระนาบเดียวกัน รูปขอบขนาน กว้าง 3-5 มม. ยาว 6-14 มม. ปลายใบแหลม โคนมนหรือเบี้ยว ขอบเรียบสีม่วงแกมน้ำตาล ผิวใบเรียบ อวบน้ำเล็กน้อย ออกดอกที่ซอกใบ แยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน เพศเมียเป็นดอกเดี่ยว เพศผู้ออกเป็นกระจุก สีนวล ผลเป็นผลแห้ง แตกได้ รูปกลม ผิวขรุขระขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าลูกใต้ใบ มีลักษณะเป็นพูตามผลบ้าง (ในชุมชนโป่งคำ มี 2 ชนิด คือ หน่วยใต้ใบขาว และหน่วยใต้ใบแดง นิยมใช้ทั้ง 2 ชนิด)
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นพืชสมุนไพร ใช้ทั้งต้นต้มน้ำดื่มแก้ไข้ เข้าตำรับยาแก้ปวดกระดูก ปวดตามข้อ แก้โรคเบาหวาน
 
  อ้างอิง อัปสร และคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 270 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ พบขึ้นทั่วไป ตามที่รกร้าง ริมทาง ชอบดินทรายระบายน้ำดี และร่มรำไร
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง