ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Shrubby basil
Shrubby basil
Ocimum gratissimum L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Lamiaceae (LABIATAE)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum gratissimum L.
 
  ชื่อไทย กะเพราญวน, ยี่หร่า, โหระพาช้าง
 
  ชื่อท้องถิ่น จันทร์หอม, ผักจันทร์, กะเพราควาย
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นเป็นเหลี่ยม
 
  ใบ ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากรูปไข่ โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อย
 
  ดอก ดอกเป็นช่อออกบริเวณปลายยอด ประกอบด้วยดอกขนาดเล็กสีขาวประมาณ 50-100 ดอก
 
  ผล ผลขนาดเล็กรูปไข่แบน มีกลิ่นหอมมากกว่าส่วนอื่น ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาลอ่อน หนึ่งผลมีสี่เมล็ด
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ ใบมีกลิ่นหอมเย็นและรสเผ็ดร้อน นำมาใส่ในแกงเนื้อ แกงปลา แกงอ่อม แกงคั่วหอยขม ผัดเผ็ดเนื้อ หมู ไก่ ช่วยดับกลิ่นคาว หรือนำมาอมแก้ปวดฟันส่วนผลนำไปตากแห้ง ทำเป็นเครื่องเทศ ใช้ประกอบอาหารเพิ่มกลิ่นหอมน่ารับประทาน และดับกลิ่นคาวได้เช่นเดียวกับใบ นอกจากนี้ยังสามารถกินเป็นผักสดกับลาบได้
 
  อ้างอิง เกรียงไกรและคณะ. 2551. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 190 หน้า
 
  สภาพนิเวศ ขึ้นได้ดีในดินร่วนมีอินทรียวัตถุสูง ระบายน้ำดี แสงแดดจัด
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง