ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Stemona
Stemona
Stemona burkillii Prain
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ STEMMONACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Stemona burkillii Prain
 
  ชื่อไทย โป่งมดง่าม
 
  ชื่อท้องถิ่น โป่งสามสิบ
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้เถาล้มลุก สูง 0.4-0.5 เมตร ขณะต้นเล็กจะตั้งตรง เมื่อสูงมาก จะพาดพันต้นไม้อื่น มีหัวใต้ดินเป็นกระจุก ลักษณะเป็นแท่งกลมยาว ใบรูปหัวใจ ปลายเรียวแหลม เส้นใบตามยาวประมาณ 10-12 เส้น ผิวใบเป็นคลื่น ขอบใบเรียบ กิ่งที่กำลังจะออกดอกจะเลื้อยพัน ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบดอกด้านนอกสีเขียว ด้านในสีแดง ผลเป็นผลแห้ง แตกได้
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นพืชใช้สอย รากสดบดละเอียดผสมขุยมะพร้าวตากแห้ง ใช้ใส่รังมดเพื่อฆ่า
 
  อ้างอิง อัปสร และคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 396 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ เป็นพืชป่าพบบริเวณชายป่าชายเขาทั่วไป สภาพร่มรำไร ที่ระดับความสูงไม่มากนัก และในสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอินทรียวัตถุ
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง