ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Oreille, Oregano, Indian borage, Country borage
Oreille, Oregano, Indian borage, Country borage
Coleus amboinicus Lour.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ LAMIACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Coleus amboinicus Lour.
 
  ชื่อไทย เนียมหูเสือ
 
  ชื่อท้องถิ่น หอมด่วนหลวง, หอมด่วนหูเสือ (ภาคเหนือ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน ใบหนาแข็ง เรียงตรงข้าม ตั้งฉากเป็นคู่ ปลายใบแหลม โคนมน มีหยักมนเล็กๆ ที่ขอบใบ เส้นใบเห็นชัดเจน ผิวใบอวบน้ำ ต้นอวบอ้วนสีแดง มีขนขาวทั้งกิ่งก้านใบ ใบมีกลิ่นหอมฉุน ต้นเมื่อยาวมากจะล้มราบกับพื้น
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นพืชอาหารและสมุนไพร ใช้ยอดอ่อนกินสดกับลาบหมู หรือซุปมะเขือ(ตำมะเขือกับหวาย ปรุงรสคล้ายตำน้ำพริกหวาย ) ใช้ทั้งต้นตำใส่ศีรษะเด็กเล็กช่วยลดไข้
 
  อ้างอิง อัปสร และคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 276 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ พบขึ้นตามที่ลุ่มชื้นแฉะ ทั่วทุกภาคของประเทศ พบในภาคเหนือเป็นส่วนมาก ชอบดินอุดมสมบูรณ์มีอินทรียวัตถุสูง
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง