ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Maranta arundinacea L. var. arundinacea
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ MARANTACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Maranta arundinacea L. var. arundinacea
 
  ชื่อไทย สาคู
 
  ชื่อท้องถิ่น หัวพระฤๅษี
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นพืชล้มลุกมีเหง้าใต้ดิน มีกาบใบอ่อนซ้อนกัน เป็นลำต้นเทียมขึ้นมาเหนือดิน ความสูงทรงพุ่มประมาณ 50-80 ซม. เหง้าหน่ออ่อนใต้ดิน มีรูปยาวรีปลายยอดแหลมสีขาวมีข้อปล้อง ใบเดี่ยวรูปรี กว้าง 10-20 ซม. ยาว 20-25 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบขนานม้วนเข้าหากันเล็กน้อย แผ่นใบเรียบสีเขียว รวงช่อดอกยืดยาวเหนือทรงพุ่ม ดอกสีขาวทรงระฆัง มันสาคู มี 2 ชนิดคือมันสาคูธรรมดา และมันสาคูใบลาย
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นพืชอาหารและสมุนไพร ใช้เหง้าต้มกินเป็นอาหารว่าง และแก้ท้องร่วง แก้เสียดท้อง
 
  อ้างอิง อัปสร และคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 277 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ ในธรรมชาติขึ้นใต้ร่มไม้ใหญ่ในป่าเต็งรัง หรือป่ากึ่งป่าเต็งรัง ตามชายบึงหรือลำธาร ทุกภาคของประเทศ เจริญเติบโตได้ในดินทุกประเภท แต่ขึ้นได้ดีในดินร่วน ดินร่วนทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูง
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง