ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา น้ำผึ้งขาว
น้ำผึ้งขาว
Aporosa octandra (Buch.-Ham ex D.Don) Vickery var.yunnanensis (Pax
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Euphorbiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Aporosa octandra (Buch.-Ham ex D.Don) Vickery var.yunnanensis (Pax
 
  ชื่อไทย น้ำผึ้งขาว
 
  ชื่อท้องถิ่น เหมือดตบ(คนเมือง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้(คนเมือง)
- เนื้อไม้ ตากจนแห้ง สับเป็นชิ้นเล็กๆ ใช้เป็นไส้บุหรี่ขี้โย(คนเมือง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง