ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Stanley’s water-tub, Elephant yam
Stanley’s water-tub, Elephant yam
Amorphophallus campanulatus Blume ex Decne
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ ARACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Amorphophallus campanulatus Blume ex Decne
 
  ชื่อไทย บุกคางคก
 
  ชื่อท้องถิ่น บุกเบีย
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ล้มลุก งอกงามดีในฤดูฝนและโทรมในต้นฤดูหนาว มีหัวใต้ดินสีน้ำตาล งอกใหม่ได้ทุกปี ใบเดี่ยว แผ่ออกคล้ายร่มหยักเว้าเป็นแฉก ก้านใบกลมอวบน้ำ ยาว 150-180 ซม. ลายสีเขียวและแดง ดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ แทงจากหัวใต้ดิน ลักษณะเป็นแท่งสีแดงแกมน้ำตาล ก้านช่อสั้นมีใบประดับรูปกรวยหุ้มช่อดอกขอบหยักเป็นคลื่นและบานออก ผลเป็นผลสดเนื้อนุ่ม สีแดง
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นพืชอาหาร หัวใต้ดิน ใช้ทำเป็นอาหาร เช่น ยำบุก และบุกนึ่ง ก้านใบอ่อนใช้ทำแกงส้ม แกงแคเขียด
 
  อ้างอิง อัปสร และคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 396 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ พบทั่วไป บนพื้นที่โล่งในป่าเบญจพรรณและป่าละเมาะโปร่ง สูงถึง 900 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง