ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Chayote
Chayote
Sechium edule Sw.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ APIACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Sechium edule Sw.
 
  ชื่อไทย ชาโยเต้, มะระหวาน
 
  ชื่อท้องถิ่น บ่าเขือเครือ, ฟักแม้ว
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นพืชเถาเลื้อย ลำต้นเป็นเหลี่ยมและมีมือเกาะออกตามข้อ
 
  ใบ ใบเดี่ยวเวียนสลับ ขอบใบหยักเว้าเป็นพู 3-5 พู
 
  ดอก ดอกเป็นช่อออกตามซอกใบ สีขาวแกมเขียว ไม่สมบูรณ์เพศ
 
  ผล ผลเดี่ยวทรงกลมสีเขียวอ่อนคล้ายลูกแพร์ เนื้อผลเจริญมาจากฐานรองดอกที่ขยายใหญ่ไปหุ้มเมล็ดไว้ มีเพียงหนึ่งเมล็ดต่อผล
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ ยอดอ่อนลวกกินกับน้ำพริก ลาบ หรือผัดน้ำมันหอย ส่วนผลอ่อนออกช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน นิยมกินสดหรือต้มกินกับน้ำพริกและลาบ หรือนำมาเป็นส่วนประกอบของแกงแคง
 
  อ้างอิง เกรียงไกรและคณะ. 2551. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 190 หน้า
 
  สภาพนิเวศ เป็นพืชที่ชอบอากาศหนาวเย็น ดินร่วน ระบายน้ำดี
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง