ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา มะเม่า
มะเม่า
Antidesma sp.2
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Euphorbiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Antidesma sp.2
 
  ชื่อไทย มะเม่า
 
  ชื่อท้องถิ่น มะเม้า(ไทลื้อ), ปิมปอง(ขมุ), แผละเม่า(ลั้วะ),ไฮ่งามบ่อง(ปะหล่อง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้(ไทลื้อ,ขมุ,ลั้วะ,ปะหล่อง)
ยอดอ่อน นำไปประกอบอาหาร เช่น ใส่แกงเห็ดเผาะ(ขมุ)
ยอดอ่อน รับประทานสดกับน้ำพริก มีรสเปรี้ยว(ปะหล่อง)
- ยอดอ่อน ทุบแล้วพอกแผลแมลงมีพิษกัดต่อย(ไทลื้อ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง