ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Long pepper
Long pepper
Piper retrofractum Vahl
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ PIPERACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper retrofractum Vahl
 
  ชื่อไทย PIPERACEAE
 
  ชื่อท้องถิ่น ดีปลี
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้เถา รากฝอยออกบริเวณข้อเพื่อใช้ยึดเกาะ ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 3-5 ซม. ยาว 7-10 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมนหรือแหลม ขอบใบเป็นคลื่น ผิวใบเป็นคลื่นเล็กน้อยสีเขียวเข้มเป็นมัน ช่อดอกออกที่ซอกใบ ดอกย่อยอัดกันแน่น แยกเพศ ผลเป็นผลสด สีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นพืชอาหารและสมุนไพร ใช้ผลแก่ตากแห้งบดทำพริกปรุงลาบ และหมักปลาหมักเนื้อ ผสมกับสมุนไพรอื่นเข้าตำรับยาบำรุงกำลัง ขับลม
 
  อ้างอิง อัปสร และคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 396 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ พบกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่พบในป่าดิบชื้น ในพื้นที่ลุ่มต่ำและแฉะ เจริญเติบโตได้ดีในที่ความชื้นสูง ชอบดินร่วนและอุดมสมบูรณ์
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง