ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา Green russula
Green russula
Russula cyanoxantha Schaeff.ex Fr.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ RUSSULACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Russula cyanoxantha Schaeff.ex Fr.
 
  ชื่อไทย เห็ดหน้าม่อย
 
  ชื่อท้องถิ่น เห็ดหน้าม่อย, เห็ดหน้าม่วง
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นเห็ดกลุ่มเห็ดครีบ ดอกอ่อนรูปกระจกนูนเว้ากลางเล็กน้อย เมื่อบานขอบหมวกยกสูงขึ้น ผิวเรียบ มีหลายสี เช่น สีเขียวอมม่วง สีเขียวปนเหลือง หรือสีม่วงคล้ำ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-6 ซม. ครีบใต้ดอกถี่สีขาวเรียงติดก้านเล็กน้อย บางครีบปลายแยกเป็นรูปส้อม ก้านดอกทรงกระบอกสีขาวผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 ซม. ยาว 5-10 ซม.
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ เป็นอาหาร ใช้ต้ม หรือนึ่ง กินกับน้ำพริก (คนเมือง)
 
  อ้างอิง อัปสร และคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 288 หน้า.
 
  สภาพนิเวศ พบในป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา และป่าเบญจพรรณ เป็นดอกเดี่ยว หรือเป็นกลุ่มบนพื้นดิน
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง