ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ปูเลย
ปูเลย
Zingiber sp.9
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Zingiberaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber sp.9
 
  ชื่อไทย ปูเลย
 
  ชื่อท้องถิ่น มะสะร่าง(ปะหล่อง)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ หัวใต้ดิน ต้นดื่มน้ำ สำหรับเด็กที่มีไข้ตัวร้อน ช่วยระบายเหงื่อ ลดไข้(ปะหล่อง)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง