ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Salacia chinensis L.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ ELASTRACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Salacia chinensis L.
 
  ชื่อไทย กำแพงเจ็ดชั้น
 
  ชื่อท้องถิ่น กำแพงเจ็ดชั้น น้ำนอง มะต่อมไก่ (ภาคเหนือ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย เนื้อไม้มีสีแดง มีเส้นวงสีดำซ้อนกัน 7-9 ชั้ ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปไข่กลับ โคนใบสอบ ปลายใบแหลมหรือมน ขอบใบหยัก ช่อดอกออกเป็นกลุ่มหรือเป็นช่อสั้นๆ ที่ง่ามใบ ดอกเล็ก สีเขียวอมเหลือง ผลกลม เมื่อสุกสีแดงหรือแดงอมส้ม รสหวานรับประทานได้ เมล็ดกลม ขนาดเล็ก
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ ลำต้น ตากแห้งต้มหรือดองเหล้า ดื่มบำรุงกำลัง บำรุงเลือด แก้เลือดเป็นพิษ แก้ปวดข้อ ปวดเมื่อย เป็นยาระบาย ราก ต้มหรือดองเหล้า ขับระดู ดับพิษร้อนของเลือด
 
  อ้างอิง เกรียงไกรและคณะ. 2551. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง ชุดที่ 1 บ้านปางมะโอ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 190 หน้า
 
  สภาพนิเวศ ชอบขึ้นตามป่าเบญพรรณและป่าดิบแล้ง บริเวณริมแหล่งน้ำหรือที่โล่ง
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง