ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Antidesma acidum Retz.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Phyllanthaceae (Euphorbiaceae)
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Antidesma acidum Retz.
 
  ชื่อไทย เม่า, เม่าสร้อย
 
  ชื่อท้องถิ่น ส่อแพรเหมาะ(กะเหรี่ยงแดง), มะเม่า(ไทลื้อ), ปิมปอง(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่มลำต้นตั้งตรง หรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 2-5 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน มีขนทั้งสองด้าน ปลายและโคนใบแหลม ขอบใบเรียบ กว้าง 2-5 ซม. ยาว 5-10 ซม. ช่อดอกแยกแขนงเชิงลด ออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง แยกเพศอยู่คนละต้น ไม่มีกลีบดอก ผลกลุ่มออกเป็นช่อยาว รูปทรงกระบอก ผลย่อยรูปทรงกลม เนื้อผลฉ่ำน้ำ ผลดิบสีเขียว ผลสุกเปลี่ยนเป็นสีแดงและดำเมื่อแก่จัด
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ผลสุก รับประทานได้(กะเหรี่ยงแดง)
ยอดอ่อน นำไปประกอบอาหาร เช่น แกงเห็ดถอบ, ผลสุก รับประทานได้(ไทลื้อ)
ใบ ใช้เป็นส่วนประกอบในแกงเห็ดเผาผลสุก รับประทานได้(ขมุ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
อัปสรและคณะ. 2553. พืชอาหารและสมุนไพรท้องถิ่นบนพื้นที่สูง บ้านโป่งคำ. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน). 396 หน้า
 
  สภาพนิเวศ พบกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในป่าผลัดใบและป่าดิบทั่วไป เป็นไม้ระดับกลาง ชอบแสงแดดปานกลาง
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง