ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
Campylotropis parviflora (Kurz) Schindl.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Fabaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Campylotropis parviflora (Kurz) Schindl.
 
  ชื่อไทย เลือดใน
 
  ชื่อท้องถิ่น ยากะแชะ (อาข่า), ก้นบึ้งเล็ก หิ่งเม่น (เชียงใหม่)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นพืชล้มลุกอายุปีเดียว ลำต้นตั้งตรง สูง 1.0 – 2.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น 9.5 – 12.5 มิลลิเมตร ลำต้นมีขนสั้นๆปกคลุมหนาแน่น ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับใบย่อย 3 ใบ รูปรี (elliptic) หรือรูปขอบขนาน (oblong) ใบบนสุดกว้าง 1.1 – 3.2 เซนติเมตร ยาว 3.2 - 5.0 เซนติเมตร ใบข้างกว้าง 1.2 - 2.9 เซนติเมตร ยาว 2.6 – 4.4 เซนติเมตร หน้าใบมีขนปกคลุมหนาแน่น หลังใบมีขนน้อยมาก ช่อดอกยาว 10.5 – 12.8 เซนติเมตร ออกดอกที่ปลายยอด กลีบดอกสีชมพู ผลเป็นฝักแบน ค่อนข้างกลม มี 1 เมล็ด ออกดอกมากช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม และต้นฤดูฝนพฤษภาคมถึงมิถุนายน
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ ใบ ตำพอกรักษาแผล (อาข่า)
 
  อ้างอิง http://www.rspg.or.th/plants_data/use/animals2_01.htm
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง