ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Convallariaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์
 
  ชื่อไทย -
 
  ชื่อท้องถิ่น โลมาชอจึ
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ -
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ (หัว) ต้มรับประทาน หรือเคี้ยวกับหมาก
 
  อ้างอิง -
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง