ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา -
-
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ LEGUMINOSAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์
 
  ชื่อไทย กระพี้เครือ
 
  ชื่อท้องถิ่น มาลุห่า
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ ไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ พาดพันตามต้นไม้ใหญ่ไปได้ไกล กิ่งอ่อนมีขนเล็กน้อย กิ่งแก่เกลี้ยง
 
  ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ยาว 9-15 ซม. มีใบย่อย 5-9 ใบ เรียงสลับ รูปไข่กลับหรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2-3 ซม. ยาว 3.4-6.5 ซม. ปลายมน เว้าตรงกลางเล็กน้อยหรือมีติ่งแหลมสั้นๆ โคนมน ขอบเรียบ แผ่นใบหนา ใบอ่อนมีขนประปรายทางด้านล่าง ก้านใบย่อยยาว 3-6 มม.
 
  ดอก ช่อดอกแยกแขนงสั้นๆ ที่ปลายกิ่ง ยาว 5-10 ซม. ดอกเล็ก รูปดอกถั่ว มีจำนวนมาก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ติดกันเป็นหลอดสั้นๆ มีขนเล็กน้อย กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว โคนกลีบเรียวลงเป็นก้านกลีบดอก เกสรเพศผู้ 9 อัน ก้านชูอับเรณูติดกันเป็นแผ่น รังไข่มีขนประปราย มีออวุล 2 เม็ด
 
  ผล ฝักแบน รูปขอบขนาน กว้าง 1.4-2 ซม. ยาว 3.5-7 ซม. ปลายแหลมหรือมน มีลายเส้นร่างแหบริเวณเมล็ดชัดเจน ฝักแก่ไม่แตก มี 1-2 เมล็ด เมล็ดสีน้ำตาล รูปไต แบน กว้างประมาณ 1.2 ซม. ยาวประมาณ 9 มม.
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ (ผล) ฝนทารอบเต้านมลดอาการปวดนม
 
  อ้างอิง http://www.rspg.or.th/plants_data/plantdat/papilion/dfolia_2.htm
 
  สภาพนิเวศ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ บนพื้นที่เป็นภูเขาจนถึงระดับสูงประมาณ 150-750 ม.
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง