ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา กระทุ่ม
กระทุ่ม
Neonauclea purpurea (Roxb.) Merr. (Syn. Anthocephalus chinensis (Lam.) A.Rich ex Walp.)
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ Rubiaceae
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Neonauclea purpurea (Roxb.) Merr. (Syn. Anthocephalus chinensis (Lam.) A.Rich ex Walp.)
 
  ชื่อไทย กระทุ่ม
 
  ชื่อท้องถิ่น ตุ๊ดกวาง(ขมุ)
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้ขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 16-27 เมตร กิ่งตั้งฉากกับลำต้น ลำต้นตรง มีการลิดกิ่งเองตามธรรมชาติ เปลือกสีเทาปนน้ำตาลค่อนข้างเรียบ ใบเดี่ยวเรียงตัวตรงข้ามเป็นคู่ๆ กว้าง 5-12 ซม. ยาว 10-24 ซม. ปลายใบมนหรือเป็นติ่งแหลม โคนใบป้าน เนื้อใบค่อนข้างหนา หลังใบมีขนสากๆ ช่อดอกกระจุกแน่น ออกปลายกิ่ง สีขาวปนเหลืองหรือสีส้ม กลิ่นหอมอ่อนๆ ผลเป็นผลเดี่ยวเรียงกันแน่นเป็นก้อนกลมบนช่อดอก ผลแก่สีเหลืองเข้ม ภายในมีเมล็ดขนานเล็กจำนวนมาก
 
  ใบ -
 
  ดอก -
 
  ผล -
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - เนื้อไม้ ใช้ทำโครง สร้างส่วนต่างๆของบ้าน เช่น ไม้กระดาน(ขมุ)
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง