ค้นหาสมุนไพร  
     
   
   
   
     
 
   
eherb ผลการค้นหา ปู่เจ้าเฝ้าคลอง ก้างปลาแดง
ปู่เจ้าเฝ้าคลอง ก้างปลาแดง
- Secuorinega Lencopyrus Muell Arg., - Breynia angustifolia Hook.f.
 
 
 
 
 
รายละเอียดทางพฤษศาสตร์
 
  วงศ์ EUPHORBIACEAE
 
  ชื่อวิทยาศาสตร์ - Secuorinega Lencopyrus Muell Arg., - Breynia angustifolia Hook.f.
 
  ชื่อไทย ปู่เจ้าเฝ้าคลอง ก้างปลาแดง
 
  ชื่อท้องถิ่น ปู่เจ้าเฝ้าคลอง ก้างปลาแดง
 
  ลักษณะทาง พฤกษศาสตร์ เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง เมื่อลำต้นโตสูงก็จะไปพาดพิงกับต้นไม้อื่น
 
  ใบ ใบมีลักษณะกลมมน กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ผิวใบเรียบมันทั้งหน้าและหลัง ขอบใบเรียบยอดสีแดงเรื่อๆ
 
  ดอก ดอกสีขาว ขนาดเล็ก ๆ ออกดอกจากโคนก้านใบ
 
  ผล มีลักษณะคล้ายพริกไทย สีแดงเข้มออกจากลำกิ่งระหว่างก้านใบตลอดแนว
 
  สรรพคุณ / การใช้ประโยชน์ - ลำต้น มีสรรพคุณแก้ไข้ร้อนเย็น
- ทั้งต้น แก้ไขสันนิบาตตาแดง
- ราก ปรุงเป็นยาดับพิษร้อนในดับพิษไข้หวัดทุกชนิด
 
  อ้างอิง เต็ม สมิตินันทน์,2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
 
  สภาพนิเวศ -
 
  เอกสารประกอบ
 
ภาพนิ่ง